Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości

wielkopolskie, Czarnków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ciszkowo, Czarnków, wielkopolskie
Powierzchnia
2 400 m2
Cena
444 000 zł
Numer ogłoszenia
33813986
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI
(NKW: PO2T/00037182/1)
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym Trzciance Tadeusz Czarnecki
na podstawie art.1013 4 KPC w zw. z art.1013 3 KPC
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie ogłoszenia o sprzedaży,
nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 30/12 i 30/19 o obszarze
0,2400 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym,
parterowym z poddaszem użytkowym i całkowitym podpiwniczeniem
o powierzchni 128,78 m2 oraz garażem o powierzchni 24,67 m2,
położonej: Czarnków, Ciszkowo 4, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie
prowadzi księgę wieczystą o numerze (NKW: PO2T/00037182/1)
Suma oszacowania wynosi: 444.000,00 zł,
cena minimalna, za którą oferent może nabyć przedmiotową nieruchomość
wynosi równowartość sumy oszacowania czyli: 444.000,00 zł
(czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych)
Zaoferowana kwota winna być wpłacona łącznie ze złożoną ofertą kupna
na konto komornika: BS w Czarnkowie
88 89510009 5501 0836 2000 0010, z podaniem sygn. akt KM.34/17
i imię i nazwisko nabywcy.
Aby sprzedaż z wolnej ręki była ważna wystarczy jeden oferent
spełniający podane wyżej warunki.
Oferta kupna z wolnej ręki winna być składana na adres Komornika
Sądowego prze Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusza Czarneckiego,
ul. Chopina 10, 64-980 Trzcianka: najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2018 r.
Po tym dniu oferty nie będą przyjmowane, a wpłacone po terminie
kwoty zostaną zwrócone nadawcy.
Przybicie nastąpi na rzecz takiego oferenta, który zaoferował
najwyższą kwotę art. 1013 5 par. 1 i 2 K.P.C.
W ciągu trwania oferty wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po
wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy biegłego
sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika
w dni powszednie od godz. 7:30 - 15:30.
3
4
5
Komornik Sądowy
33813986
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne