Ogłoszenie

II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

wielkopolskie, Bolechowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Bolechowo, wielkopolskie
Powierzchnia
245 376 m2
Cena
15 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33814085
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-004 Czerwonak
Ulica
Źródlana
Osoba kontaktowa
GMINA CZERWONAK

SzczegółyWÓJT GMINY CZERWONAK OGŁASZA*
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą, zabudowę produkcyjną, magazynową, usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi, parkingami, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, położonej w Bolechowie, oznaczonej geodezyjnie:
obręb Bolechowo, arkusz mapy 1
działka nr 371/21, o pow. 24,5376 ha, KW PO1P/00138266/2
cena wywoławcza brutto (w tym 23% VAT) - 15 000 000,00 zł
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 20% ceny brutto osiągniętej w wyniku przetargu, w tym należny podatek VAT.
Ustala się wadium w wysokości 800 000,00 zł
Wadium na wybraną działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847
z dopiskiem "przetarg na działkę nr 371/21 - oddanie w uw" - najdalej do dnia 07 września 2018 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetarg odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 09:00
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.
Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Gospodarowania Majątkiem, pok. 215, tel. 61/65-44-257, 61/65-44-254, 61/ 65-44-207. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.czerwonak.pl/public.
*Wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym
33814085
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne