Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Słubice, lubuskie
Powierzchnia
51,8 m2
Cena
61 866,67 zł
Numer ogłoszenia
154773
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GW1S/00015174/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Włodzimierz Raczewski
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 31-07-2018r.r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach
mającego siedzibę przy Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 215,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Tomasz Kosiński
położonej: 69-113 Górzyca, Pamięcin 73d/5,
dla której Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1S/00015174/3
[NKW: GW1S/00015174/3]
Suma oszacowania wynosi 92 800,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 61 866,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 280,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 98 10901900 0000 0001 2419 5484 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony na 3 kondygnacji, mieszkanie środkowe. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i loggi. Powierzchnia lokalu jest zgodna z zapisem w rejestrze lokali i wynosi 51,80m2. Do lokalu przynależny piwnica o pow. 11,84m2.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy Bohaterów Warszawy 3B w pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne