Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Radom, mazowieckie
Powierzchnia
48,63 m2
Cena
120 000 zł
Numer ogłoszenia
33812375
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-611 Radom
Ulica
Wyścigowa
Osoba kontaktowa
SM Ustronie

SzczegółyOGŁOSZENIE o PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego - Jana Pawła II 2 m. 60 - IV piętro, 2 pokoje z kuchnią, o pow. użytkowej 48,63 m?, cena wywoławcza-120.000 zł - wadium 10.000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 14oo dnia 07.08.2018 roku na konto Spółdzielni:
ING Bank Śląski SA nr konta 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad w dniu 08.08.2018r. o godz. 1030
Mieszkanie można obejrzeć w dniu 01.08.2018r. w godz. 1000- 1100.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym (stanowisko Nr 1) w terminie do godziny 14oo dnia poprzedzającego termin przetargu:
- dowód wpłaty wadium,
- pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów,
- pisemne oświadczenie o akceptacji przewidzianej w regulaminie kary umownej,
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą - uchwała nr 38 z dnia 18.06.2018r.
Osoba, która wygrała przetarg winna w terminie 30 dni od dnia, w którym rozstrzygnięto przetarg, wpłacić wylicytowaną cenę. Po spełnieniu warunków statutowych z nabywcą w terminie 14 dni zostanie spisana notarialna umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Osoba, która wygrała przetarg winna odebrać klucze w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego - licytacji bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania w przypadkach określonych w art. 15 ust.2; ust. 4 oraz art. 161 ust. 1; ust. 2 usm, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postepowania..
Zwrot wadium nastąpi na konto bankowe w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia licytacji.
Zarząd SM "USTRONIE"
33812375
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne