Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

warmińsko-mazurskie, Mikołajki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mikołajki, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
365 m2
Cena
540 000 zł
Numer ogłoszenia
154865
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Znak: GGR.6840.10.2018

Mikołajki, 2018r.08.09

 

Burmistrz Miasta Mikołajki
informuje

o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mikołajkach przy ul. M.Kajki 12, obręb Mikołajki oznaczonej nr geod. 426/1 o pow. 0,0365 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 540.000,00 zł
Wysokość wadium: 81.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 5.400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta
i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00025569/8.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Dla terenu nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego pod nr A-1470, decyzją WKZ z dnia 01.08.1983r.
Pełna treść ogłoszenia z dnia 09.08.2018r. znak: GGR.6840.10.2018 znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7 oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną
e-mail: gospodarka.gruntami@mikolajki.pl oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne