Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zespołu pałacowo parkowego w Białce

lubelskie, Białka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Białka, lubelskie
Powierzchnia
53 275 m2
Cena
2 700 000 zł
Numer ogłoszenia
33822704
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-549 Warszawa
Ulica
Piekna
Osoba kontaktowa
HERMES PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA

SzczegółyOgłoszenie o przetargu na sprzedaż zespołu pałacowo parkowego w Białce
Hermes PSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą przy ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa ("Organizator Przetargu") ogłasza przetarg ustny (licytacja), którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Białce gm. Radzyń Podlaski woj. lubelskie, stanowiącej dz. ew. 647/1, 649/4, o łącznej powierzchni 53 275m2 (księga wieczysta LU1R/00051052/7 do wglądu pod adresem www.ekw.ms.gov.pl), zabudowanej budynkiem pałacu o powierzchni użytkowej ok 631 m2.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 700 000,00 zł.
Przetarg (licytacja ustna), odbędzie się dnia 1.10.2018 roku w kancelarii notarialnej Piotra Pełczyńskiego, w Warszawie przy Al. Niepodległości 217 lok. 7.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek od czynności cywilno prawnych w wysokości 2%.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wniesienie wadium w wysokości 67 500,00 zł (2,5% ceny wywoławczej) przelewem na rachunek depozytowy notariusza w Warszawie, Piotra Pełczyńskiego (adres al. Niepodległości 217 lok.7 02-087 Warszawa) 31 1910 1048 2205 8590 0291 0002 w terminie do dnia 30.09.2018.
Zapoznanie się z treścią Regulaminu o przetargu zamieszczonego na stronie www.palac-bialka.pl
Regulamin dostępny jest również do wglądu w Biurze Spółki (Warszawa, ul. Emilii Plater 28, IXp. - Property Secured Fund) w dni robocze w godzinach 10-16.
Uczestnictwo w licytacji osobiście lub poprzez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.
Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela Organizatora Przetargu: Krzysztofa Jabłońskiego pod nr tel 730 550 749 (email: k.jablonski@psfund.pl).
Wizja lokalna jest możliwa do dnia 28.09.2018 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Przedstawicielem Organizatora.
Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn dotyczących oferenta, wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu.
Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo odwołania Przetargu oraz zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert.
33822704
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne