Ogłoszenie

I przetarg pisemny nieograniczony łączony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Gorzów wielkopolski, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-09-2018
Numer ogłoszenia
33822987
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-092 Łomianki
Ulica
Brukowa 19

SzczegółySyndyk masy upadłości Simecoop Sp. z o. o. w upadłości ogłasza
I przetarg pisemny nieograniczony łączony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych
Przedmiotem sprzedaży jest użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr ewidencyjnym 375 o pow. 0,6487 ha (nr KW GW1K/00004974/4) oraz nieruchomości gruntowe zabudowane stanowiące działki gruntu oznaczonych nr ewidencyjnym 391/6, 391/7, 391/8, 391/9 o łącznej powierzchni 0,4796 ha (nr KW GW1K/00002977/1).
Cena wywoławcza wynosi 709.800 zł, wadium 70.980 zł płatne do 06.09.2018 r. na rzecz Simecoop Sp. z o. o. w upadłości.
Pisemne oferty można składać do dnia 07.09.2018 r. godz. 9.30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowych informacji można zasięgać u syndyka pod numerem telefonu +48603601567 lub drogą poczty elektronicznej a.pielin@pielin-sawczyn.pl. Ogłoszenie jest również dostępne pod linkiem https://www.otodom.pl/oferta/i-przetarg-pisemny-nieograniczony-ID3I2VU.html.
Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są również w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
Syndyk ma prawo odwołać przetarg bez podania przyczyny.
33822987
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne