Ogłoszenie

Pierwsza licytacja nieruchomości.

lubuskie, Kostrzyn nad odrą

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
66-470, Kostrzyn nad odrą, lubuskie
Powierzchnia
23,5 m2
Cena
62 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-08-2018
Numer ogłoszenia
33823947
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki 3

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GW1S/00018921/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Włodzimierz Raczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2018 r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marek Zapolski
położonej: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Osiedle Słowiańskie 14/1, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1S/00018921/6 [NKW: GW1S/00018921/6]
Suma oszacowania wynosi 62 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 950,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 98 10901900 0000 0001 2419 5484 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 23,50 m 2 składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,30m2. Lokal usytuowany jest na I kondygnacji budynku, po lewej stronie klatki schodowej. Ściany i syfity - tynki cementowo-wapienne, ściany w pokoju malowane farbami emulsyjnymi, w łazience i przedpokoju tapeta, w kuchni fragmenty ścian obłożone glazurą, podłogi i posadzki - w pokoju panele, w łazience kuchni i przedpokoju - płytki gresowe, stolarka okienna - pcv, instalacje: elektyczna, wodno- kanalizacyjna, gazowa, c-o, cw.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy Bohaterów Warszawy 3B w pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Włodzimierz Raczewski
33823947
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne