Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Szczaniec

lubuskie, Szczaniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczaniec, lubuskie
Powierzchnia
50 m2
Cena
662 zł
Numer ogłoszenia
33831482
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00023031/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-225 Szczaniec, Smardzewo 31, składającej się z dwóch działek nr 157/4 oraz nr 157/11 o łącznej powierzchni 0,06 ha dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00023031/2
1) godz. 10:10
działka nr 157/4 o pow.0,01 ha zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, parterowym z poddaszem użytkowym o łącznej pow. użytkowej 82,40 m2. Parter: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz. Poddasze: 2 pokoje , aneks kuchenny.
suma oszacowania 65.000,00zł suma wywołania 48.750,00zł rękojmia 6.500,00 zł
2) godz. 10:15
działka nr 157/11 o pow. 0,05 ha niezabudowana, nieuprawiana, stanowiąca grunt rolniczy klasy RIVb
suma oszacowania 882,00zł suma wywołania 662,00 zł rękojmia 88,00 zł
Ceny wywołania stanowią 3/4 ceny oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika :
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1939/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33831482
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne