Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Szczaniec

lubuskie, Szczaniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczaniec, lubuskie
Powierzchnia
200 m2
Cena
2 625 zł
Numer ogłoszenia
33831504
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 50/100 W NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00016715/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2018r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja udziału 50/100 w nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-225 Szczaniec, Smardzewo 31, skłądającej się z działki nr 157/6 o pow. 0,0200 ha, zabudowanej szambem , dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00016715/9 .
Suma oszacowania wynosi 3.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 350,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1939/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33831504
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne