Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

pomorskie, Rzucewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzucewo, pomorskie
Powierzchnia
3 511 m2
Cena
4 465 000 zł
Numer ogłoszenia
154999
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zarząd Powiatu Puckiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puckiego oznaczonej jako działka nr 161/31 o powierzchni 19.707 m² położonej w Rzucewie, obręb Osłonino, k. m. 2, gmina Puck zabudowanej budynkiem internatu o powierzchni użytkowej 3.511,8 m², budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 45 m², budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 65 m², dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę Wieczystą KW Nr GD2W/00028454/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck zatwierdzonym Nr X/76/07 Rady Gminy Puck z dnia 27.08.2007 r. fragmentu wsi Osłonino (część północna) przedmiotowa nieruchomość leży na terenie zabudowy usługowej zgodny z kartą terenu oznaczony symbolem A.36.U - zabudowa usługowa, wyłącznie usługi nauki i oświaty oraz kultury. Sposób zagospodarowania działki zgodnie z ww. zapisami.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.465.000,00 zł, wadium 893.000,00 zł - zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż działki jest zwolniona z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług: tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.
W dziale III księgi wieczystej KW nr GD2W/00028454/3 wpisana została bezterminowa służebność przesyłu ustanowiona na działce nr 161/16 na rzecz Energa - Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku.
Wolnostojący budynek internatu wybudowany w 1971 roku jest częściowo podpiwniczony, IV kondygnacyjny w części dawnego internatu, częściowo II kondygnacyjny, natomiast część budynku, w której znajduje się kotłownia i stołówka jest parterowa. Budynek składa się z holu, 56 pokoi internatu, pomieszczeń gospodarczych, stołówki z zapleczem gastronomicznym, świetlicy, łazienek i wc, klatek schodowych i korytarzy, w kondygnacji podziemnej znajduje się kotłownia i zaplecze kotłowni, piwnice, suszarnie, magazyny.
Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany z cegły kratówki, stropy DZ monolityczne belkowo-pustakowe, stolarka drzwiowa typowa płycinowa, drzwi wejściowe PCV przeszklone, stolarka okienna PCV, miejscami luksfery, ocieplenie styropian gr. 12 cm, dach płaski, kryty papą, ocieplony styropianem. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągową, alarmową, grzewczą - własna kotłownia w budynku, grzejniki żeliwne.
Ogólne parametry budynku: pow. zabudowy 1819,61 m2 , pow. netto ogółem 4023,87 m2, pow. użytkowa 3511,80 m2, pow. całkowita 5088,62 m2, kubatura 14376,75 m3.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa w terminie do dnia 08.11.2018 r.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pucku w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starostwo.puck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pucku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Orzeszkowej 5 Puck, lub pod nr telefonu 58 673 - 41 - 92.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne