Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia burmistrza Libiąża

małopolskie, Libiąż

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Górnicza, 32-590, Libiąż, małopolskie
Powierzchnia
3 406 m2
Cena
560 403 zł
Numer ogłoszenia
33833667
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-590 Libiąż
Ulica
Górnicza

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA LIBIĄŻA Z DNIA 11.09.2018 R. O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
W dniu 19.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1 w Sali Narad na I piętrze (pokój 112) zostanie przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Libiąż, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00096042/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, oznaczonej działką nr 3406 o pow. 0,3546 ha i użytku K, położonej w Libiążu, obręb Libiąż Mały na terenie Zakładu Górniczego Janina w rejonie ul. Górniczej i Kopalnianej.
Przetarg jest ograniczony do właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 3515/121, której warunki zagospodarowania może poprawić i uzupełnić zbywana nieruchomość.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 560 403,00 zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote 00/100). Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu 23% VAT, w części dotyczącej gruntu (w przypadku zaliczenia na poczet ceny nabycia nakładów). W pozostałym przypadku sprzedaż może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zgłoszenie udziału w przetargu i wniesienie wadium w pieniądzu należy dokonać do 12.11.2018 r. Wadium, w kwocie 112 080,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. Nr 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż dz. nr 3406". Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie do godz. 16.00 na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1. W zgłoszeniu należy podać nazwę firmy, siedzibę, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie potwierdzające, że oferent jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przyległej i że stan wieczystoksięgowy ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie. Do zgłoszenia należy dołączyć w przypadku osób prawnych pełny, aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249229). Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 i na terenie gminy Libiąż, a także zamieszczone na stronach internetowych tut. urzędu www.libiaz.pl; BIP.
33833667
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne