Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

śląskie, Będzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Będzin, śląskie
Powierzchnia
33 m2
Cena
83 zł
Numer ogłoszenia
155074
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie, działając na podstawie art.110w § 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz.U.2018.1314 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06 listopada 2018r., o godzinie 09:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Będzinie przy ulicy Józefa Retingera 1, w pokoju nr 72, odbędzie się trzecia licytacja nieruchomości należącej do zobowiązanej: • Pani Agnieszki Osuch zam. 42-500 Będzin ul. Rewolucjonistów 1/50 położonej w miejscowości Będzin przy ul. Rewolucjonistów 1/50, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1B/00057352/9. Przedmiotem sprzedaży jest udział w 1/6 w lokalu mieszkalnym nr 50 o powierzchni 33,43 m², usytuowanym w budynku wielomieszkaniowym w Będzinie przy ul Rewolucjonistów 1, stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo. Oszacowana wartość całej nieruchomości wynosi 83.000,00 zł Wartość 1/6 ułamka wynosi 13.833,00zł Cena wywoławcza wynosi 8.991,45 zł Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 1.383,30 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk osoby wyznaczonej do przeprowadzenia licytacji przedmiotowej nieruchomości w godz. od 7:00 do godz. rozpoczęcia licytacji lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie, lub na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Będzinie nr: 22 10101212 3050331391200000, jednakże w dniu licytacji wpłacone wadium musi znajdować się na rachunku organu egzekucyjnego. Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, w obecności pracownika działu egzekucji administracyjnej tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Będzinie, w pokoju 22, w godzinach od 7:00 do 15:00 (tel.032/762-77-22). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Zgodnie z art. 111d § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie