Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym-restauracją położonej w Choszcznie

zachodniopomorskie, Choszczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Choszczno, zachodniopomorskie
Powierzchnia
2 023 m2
Cena
604 666,69 zł
Numer ogłoszenia
33838306
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika
Sawicka-Kostiuczuk (tel. 95 717 40 50) ogłasza, że w dniu 23 października 2018 roku o godzinie 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w
Choszcznie mającego siedzibę przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem handlowo - usługowym - restauracją z pokojami gościnnymi o łącznej powierzchni użytkowej 345,05 m2. W pomieszczeniach parteru znajdują się miedzy innymi: korytarz, sala konsumpcyjna - bar, zaplecze kuchenne z magazynkiem, trzy toalety, pomieszczenie kotłowni, sala konferencyjna, toaleta dla personelu. Na poddaszu znajduje się pięć pokoi gościnnych z łazienkami oraz sala konferencyjna. Przed budynkiem obszerny parking należący do nieruchomości. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr ew. 365/1 o powierzchni 2023 m2.
Wjazd na działkę bezpośrednio od ulicy Wojska Polskiego. Kształt działki nierównomierny, zbliżony do prostokąta, teren płaski z utwardzonym placem postojowym oraz terenem trawiastym. Teren działki nieogrodzony. Teren działki uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 345,05 m2, kubatura budynku wynosi:983,63 m3. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00003754/8.
Suma oszacowania wynosi 907 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 604 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 90 700,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
33838306
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne