Ogłoszenie

II licytacja nieruchomości

małopolskie, Kunice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kunice, małopolskie
Cena
84 000 zł
Numer ogłoszenia
33840554
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
29 października 2018 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 214, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA
nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 153, położonej w Kunicach, gmina Gdów, powiat wielicki, objętej księgą wieczystą nr KR2Y/00021263/2, stanowiącej własność Małgorzaty Dymek. Powierzchnia działki 0,29 ha.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 120 000,00 zł.
Cena wywołania jest równa 70% sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 12 000,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce. Wadium można także wpłacić na konto: 96 1010 1270 0004 9113 9120 0000, z zastrzeżeniem, że wpływ wadium na ww. rachunek depozytowy powinien nastąpić przed licytacją.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 10:00-12:00, można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 2, pokój nr 214. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.
33840554
drukuj ogłoszenie