Ogłoszenie

II licytacja nieruchomości

małopolskie, Koźmice wielkie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koźmice wielkie, małopolskie
Powierzchnia
1 190 m2
Cena
129 500 zł
Numer ogłoszenia
33840556
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
30 października 2018 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 214, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA
nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 740/3, położonej w Koźmicach Wielkich, gmina Wieliczka, powiat wielicki, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00003065/2, stanowiącej własność Władysława Filipowicza. Powierzchnia działki 0,1190 ha.
Częścią składową nieruchomości są zabudowania mieszkalno-gospodarcze, tj. budynek warsztatu z częścią mieszkalną, budynek magazynowy oraz budynek gospodarczy. Nieruchomość oznaczona jest numerem porządkowym Koźmice Wielkie 446.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 185 000,00 zł.
Cena wywołania jest równa 70% sumy oszacowania i wynosi 129 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 18 500,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce. Wadium można także wpłacić na konto: 96 1010 1270 0004 9113 9120 0000, z zastrzeżeniem, że wpływ wadium na ww. rachunek depozytowy powinien nastąpić przed licytacją.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 10:00-12:00, można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 2, pokój nr 214.
Zgodnie z art. 110w § 3 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
33840556
drukuj ogłoszenie