Ogłoszenie

II licytacja nieruchomości

małopolskie, Zakrzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zakrzów, małopolskie
Cena
109 690 zł
Numer ogłoszenia
33840565
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
31 października 2018 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 214, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA
nieruchomości gruntowej, składającej się działek ewidencyjnych o numerach 110/10, 114/1, 145/7, 145/10 położonych w Zakrzowie, gmina Niepołomice, powiat wielicki, objętej księgą wieczystą nr KR2I/00020116/7, stanowiącej własność Jacka Kuli. Powierzchnia działek: 110/10 - 200 m2 (droga wewnętrzna), 144/1 - 829 m2 (droga wewnętrzna), 145/7 - 4 809 m2, 145/10 - 630 m2. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice działki znajdują się na terenach oznaczonych symbolami: działka 110/10 - MRJ - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego w całości, działka 144/1 - R - tereny użytkowane rolniczo - przeważająca część działki, KW - drogi wewnętrzne - wschodni kraniec działki, działki 145/7, 145/10 - R - tereny użytkowane rolniczo w całości. Nieruchomość położona jest na terenie złoża piasków czwartorzędowych "Zakrzów-Tropie Góry". Na nieruchomości zakończono wydobycie kruszywa. Nieruchomość została zrekultywowana w kierunku rolnym.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 156 700,00 zł.
Cena wywołania jest równa 70% sumy oszacowania i wynosi 109 690,00 zł.
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 15 670,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce. Wadium można także wpłacić na konto: 96 1010 1270 0004 9113 9120 0000, z zastrzeżeniem, że wpływ wadium na ww. rachunek depozytowy powinien nastąpić przed licytacją.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 10:00-12:00, można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 2, pokój nr 214.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.
33840565
drukuj ogłoszenie