Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 3/4 częsci w prawie własności nieruchomośc

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kraków, małopolskie
Numer ogłoszenia
33843322
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
31-518 Kraków
Ulica
Brodowicza
Osoba kontaktowa
AGNIESZKA MUDLAFF KBT-OBSŁUGA FIRM KSIĘGOWOŚĆ, BIURO, TECHNIKA

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Krystyny Mazur
ogłasza konkurs na sprzedaż
udziału w wysokości 3/4 części w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Krakowie, przy ul. II Pułku Lotniczego 26/110, objętego księgą wieczystą KR1P/00333969/8.
Sprzedaż odbywa się za maksymalną możliwą do uzyskania cenę. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium należy wpłacić na rachunek Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5,30 - 048 Kraków, numer 98 1140 2004 0000 3102 5715 1273 , z dopiskiem "KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 15/12/S", najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2018 (godzina 15.00) r. na adres Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5,30 - 048 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 listopada 2018r. o godzinie 14.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w biurze syndyka. Zastrzega się dla Syndyka prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami. Wybór oferenta wymaga zatwierdzenia przez Sędziego - Komisarza. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia do Syndyka i masy upadłości w związku z uczestnictwem w konkursie.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu bez publicznego zawiadamiania.
Biuro Syndyka: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214 czynne pn.-pt. godz. 9-16. tel/faks 12-3793713, Informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502078078.
Pełny regulamin konkursu oraz operat szacunkowy można uzyskać po przesłaniu zapytania na adres mail: ikb@wp.pl.
33843322
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne