Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Kunowicach

lubuskie, Kunowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kunowice, lubuskie
Powierzchnia
8 960 m2
Cena
1 700 000 zł
Numer ogłoszenia
33843376
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Słubicka

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 26. października 2018 roku
w biurze spółki o godzinie 1100
Zarząd Spółki Nadodrze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kunowicach przy ul. Słubickiej 29, 69-100 Słubice na podstawie Uchwały nr 3/09/2018 z dnia 25.09.2018
rok ogłasza ,sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność spółki.
Dotyczy działki rolnej - zabudowanej położonej w Kunowicach oznaczonej numerem ewidencyjnym 230 o powierzchni 8960 m2.
Na działce znajdują się następujące zabudowania: czynna stacja paliw, dwie hale magazynowe oraz budynek portierni.
Ustala się cenę wywoławczą netto 1.700.000,00 zł słownie ( jeden milion siedemset tysięcy).
Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej to jest 85.000,00 zł. słownie: ( osiemdziesiąt pięć tysięcy) którego wpłata upoważnia do udziału w przetargu, winno być wpłacone na nasze konto: BS Ośno o/Słubice 39 8369 0008 0069 6694 2000 0010 z dopiskiem wadium przetarg.
Biorący udział w przetargu powinien okazać dowód polecenia przelewu.
Ustala się w licytacji postąpienie w wysokości 2000,00 złotych, słownie:
(dwa tysiące)
Zwycięzca przetargu podpisuje notarialną umowę sprzedaży po uzupełnieni wylicytowanej należności lub wstępną umowę nabycia nieruchomości w której wpłacone wadium traktowane jest jako zadatek a ostateczna umowa sprzedaży nastąpi w trzeciej dekadzie grudnia 2018 roku po wpłaceniu reszty należności. Przekazanie nieruchomości w użytkowanie nastąpi w dniu 01.01. 2019 rok.
33843376
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne