Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Gorzowie Wlkp.

zachodniopomorskie, Gorzów wlkp.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gorzów wlkp., zachodniopomorskie
Powierzchnia
37,3 m2
Cena
67 050 zł
Numer ogłoszenia
33843255
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski (66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25) ogłasza, że:
- w dniu 24 października 2018r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza 58 oraz Motylewie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00002879/0. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi. Nieruchomość składa się z działek gruntu numer 46 o pow. 0,4783 ha, nr 47 o pow. 0,43 ha i nr 468 o pow. 0,46 ha. Łączna powierzchnia wszystkich trzech działek wynosi 1,3683 ha. Działki gruntu nr 46 i 47 bezpośrednio graniczą ze sobą, położone są w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza nr 58 i tworzą jedną funkcjonalną całość. Działki te zabudowane są budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej wynoszącej 208,40 m kw oraz budynkami gospodarczymi (w tym obiektem produkcyjno - hodowlanym tj. kurnikiem) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1 545,36 m kw. Działka gruntu nr 468 położona jest odrębnie, na granicy Bogdańca i Motylewa i pozostaje niezabudowana. Szczegółowy opis nieruchomości - w tym budynków - struktura pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, elementy wykończeniowe, znajduje się w operacie szacunkowym i protokole opisu i oszacowania nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W niniejszej sprawie mają zastosowanie ograniczenia w nabyciu gruntów rolnych, uregulowane ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Suma oszacowania: 781 400,00zł; cena wywołania: 586 050,00zł; rękojmia: 78 140,00zł
- w dniu 25 października 2018r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spełniającego funkcję mieszkalną, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 13A/102, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolinki" w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00096022/3. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na IX piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,30 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Ponadto właściciel lokalu zaadoptował dodatkową powierzchnię niewielkiej części klatki schodowej o pow. 5,92 m2. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 71/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. Suma oszacowania: 89 400,00zł; cena wywołania: 67 050,00zł, rękojmia: 8 940,00zł.
Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:
Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
96 11602202 0000 0002 4599 5538
(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).
Więcej informacji na stronie internetowej: www.kancelaria-komornik.pl
Komornik Sądowy
33843255
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne