Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś Wielka

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 321 m2
Cena
474 750 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2018
Numer ogłoszenia
33843922
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NR KW BY1B/00058921/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. (52) 322-28-27) ogłasza, że: dnia 29.10.2018 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy Toruńskiej 64A, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00058921/0.
Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 522 o powierzchni 0,1321 ha, obręb ewidencyjny Nowa Wieś Wielka, położona jest w miejscowości Nowa Wieś Wielka, ul. Paprocia 4, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, którego przybliżone wymiary wynoszą: długość 61 m, szerokość 21 m. Teren jest w miarę płaski. W zachodniej części nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolno stojący, piętrowy, w połowie podpiwniczony. Każda kondygnacja składa się z dwóch części przesuniętych względem siebie w pionie o połowę wysokości kondygnacji. Z uwagi na spadzisty dach skosy na piętrze zmniejszają powierzchnię użytkową, która wynosi 176,20 m2. Dom został wybudowany w 2007 r.
Na działce znajdują się: dwa małe drewniane domki gospodarcze, osiatkowany boks dla psa, trawniki i rośliny ozdobne. Wjazd do garażu i chodniki są wyłożone kostką betonową. Nieruchomość jest ogrodzona. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej - ulicą Paprocią. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną, wodociąg gminny i kanalizację sanitarną.
Suma oszacowania wynosi 633 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 474 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 300,00 zł, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 673/15 nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 19.10.2018 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11.00 do 11.30.
33843922
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne