Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
25 180 m2
Cena
609 000 zł
Numer ogłoszenia
33844127
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Rynkowa

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz.1490 j.t.)

Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin

1. Oznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 21/2 i 195/115 o pow. 2,5180 ha, w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - miasto, obręb ewidencyjny: 1, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00012205/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń.
2. Cena wywoławcza nieruchomości:
- 609.000,00 złotych netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
3. Wadium:
- 120.000,00 złotych, wpłata wadium w pieniądzu do dnia 7 grudnia 2018 r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin
4. Termin i miejsce przetargu:
- przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pok. nr 18, (I piętro).
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń, na II piętrze, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
- Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro,
tel.: 68 4750914
33844127
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne