Ogłoszenie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Gorzowie Wlkp.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gorzów wielkopolski, lubuskie
Powierzchnia
1 997 m2
Cena
3 800 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-12-2018
Numer ogłoszenia
33844615
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Chopina

SzczegółyFUNKCJONUJĄCY HOTEL I RESTAURACJA W GORZOWIE WLKP. ORAZ INNE NIERUCHOMOŚCI
Syndyk w ramach przetargów nieograniczonych pisemnych sprzeda:
I. Działające przedsiębiorstwo Krystyny Czerneckiej Hotel Restauracja "Pod Słońcem" w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wlkp. (województwo lubuskie), z wyłączeniem należności i środków pieniężnych, w skład którego wchodzi:
1) prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowo-gastronomicznej, położonej w obrębie nr 6-Słoneczne w m. Gorzów Wielkopolski ul. Chopina 34, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 870/12, o powierzchni 1.997 m2 dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gorzowie prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00085927/7,
2) majątek ruchomy stanowiący wyposażanie hotelu i restauracji
za cenę minimalną 3.800.000,00 zł
II. Prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 528 o powierzchni 406 m2 położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 54A woj. lubuskie, powiat gorzowski, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GW1G/00016846/1 za cenę minimalną 350.000,00 zł
III. Prawo własności nieruchomości rolnej składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4 o powierzchni 2,30 ha położonej w obrębie miejscowości Stepniczka, woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina Stepnica dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW SZ1O/0038629/9 za cenę minimalną 36.000,00 zł
IV. Prawo własności nieruchomości rolnej składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 285 o powierzchni 0,97 ha położonej w obrębie miejscowości Lubno, woj. lubuskie, gmina Lubiszyn oraz działki gruntu o numerze ewidencyjnym 480/6 położonej w obrębie miejscowości Wysoka, woj. lubuskie, gmina Lubiszyn o powierzchni 0,72 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GW1G/00027653/1 za cenę minimalną 28.000,00 zł.
Przetargi na przedsiębiorstwo i nieruchomości oznaczone pkt II, III i IV odbędą się w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. V Wydziale Gospodarczym przy ul. Chopina 52 bl. 15 w dniu 18.12.2018 r. o godz. 11:15. Termin składania ofert: 14.12.2018r. Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 14.12.2018 r. Pełny tekst regulaminów przetargów znajduje się w sekretariacie Sekcji Upadłościowej i Naprawczej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. pokój 114-115. Szczegółowe informacje w sprawie oraz operaty zawierające opis przedsiębiorstwa i nieruchomości z pkt II, III i IV w formie elektronicznej można uzyskać kontaktując się pod adresem: syndyk.wojtkun@gmail.com.
33844615
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne