Ogłoszenie

Marek Polański Komornik Sądowy podaje do wiadomości, że odbędzie się licytacja nieruchomości nr 25 przy ul. Starego Doktora 4 w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
53 m2
Cena
288 579 zł
Numer ogłoszenia
33843647
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-840 Warszawa
Ulica
Grochowska 304
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY S. REJ. DLA WA-WY PRAGI PD MAREK POLAŃSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe Marek Polański (ul. Grochowska 304 lok. 68 w Warszawie, tel. 22 618-03-83), w sprawie egzekucyjnej MP Km 1180/14 i innych na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.11.2018r o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającym siedzibę przy ul.Terespolskiej 15A, w sali nr 22 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości lokalowej Nr 25 przy ul. Starego Doktora 4 w Warszawie, dla którego w XV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta Nr WA6M/00463641/7 wraz z udziałem 5720/899228 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal o łącznej powierzchni 53,50m2 usytuowany jest na piątej, ostatniej kondygnacji budynku. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,70m2.
Suma oszacowania lokalu wynosi 288.579,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216.434,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.857,90zł. Rękojmię należy wpłacić w Kasie lub na rachunek Kancelarii Komornika Sądowego Marka Polańskiego w PKO BP SA nr 90 10201042 0000 8602 0302 9725 w taki sposób, aby wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisji danych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banku, uprawnionego wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Lokal można oglądać zaś akta postępowania przeglądać w sekretariacie Wydziału VII Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15a, (sygn. VII Co 787/18) w ciągu 2 tygodni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności - jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33843647
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne