Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 156/40, położonej w miejscowości Płaszewko

pomorskie, Płaszewko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Płaszewko, pomorskie
Powierzchnia
42 635 m2
Cena
2 560 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-12-2018
Numer ogłoszenia
33845085
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-200 Słupsk
Ulica
Sportowa 34
Osoba kontaktowa
Gmina Słupsk

SzczegółyGmina Słupsk
Biznes dobrze chroniony
GN.0530. 13.2018
Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetargi i rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości dnia 10 grudnia 2018 r., które obędą się w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk (sala konferencyjna):
Godzina8.009.0010.0012.0013.00
Położenie
nieruchomości
i rodzaj
przetargu
m.Kusowo,
obręb geod.
Płaszewko,
II przetarg
ustny
nieograniczony
Bydlino,
II przetarg
ustny
nieograniczony
Płaszewko,
kolejne
rokowania
nieograniczone
Płaszewko,
kolejny
przetarg
ustny
nieograniczony
Płaszewko,
kolejny
przetarg
ustny
nieograniczony
Nr działki120/1623/39156/108
156/109
156/110

156/112
156/40156/94
Pow. działki
w ha
3,56122,86771,1390
1,0387
0,9525

2,2798
2,00804,2635
Cena
wywoławcza
działki
netto w PLN
1.078.000,00836.500,00626.500,00
571.300,00
571.500,00

1.139.900,00
1.204.800,002.560.000,00
Wysokość
wpłaty
wadium
/zaliczki netto
w PLN
107.800,0083.650,0062.650,00
57.130,00
57.150,00

113.990,00
120.480,00256.000,00
Przeznaczenie
nieruchomości
Pod zabudowę
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
Teren
zabudowy
usługowej
Teren
zabudowy
usługowo
-produkcyjnej

Teren
zabudowy
usługowo
-produkcyjnej
oraz teren
lasów
Teren
obiektów
produ-
kcyjnych,
składów
i magazynów,
teren zabudowy
usługowej
Teren
obiektów
produ-
kcyjnych,
składów
i magazynów,
teren
zabudowy
usługowej
Oznaczenie
księgi
wieczystej
SL1S/00048374/9SL1S/00035538/3SL1S/00092748/5SL1S/00092748/5SL1S/00092748/5
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach nieograniczonych zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa
34, 76-200 Słupsk, w sołectwie Kusowo, Płaszewko i Bydlino oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.slupsk.ug.gov.pl/ w dniu 10.10.2018 r.
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczone 23% podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki do dnia 3 grudnia 2018 r. z podaniem oznaczenia działki (miejscowość i numer działki).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 3 grudnia 2018 r. z podaniem oznaczenia działki (miejscowość i numer). Zaliczkę/wadium należy wpłacać w pieniądzu, na konto Gminy Słupsk Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, budynek B, pok. nr 15, i pod nr. telefonu 8428460 wew. 53 (Justyna Zbijowska).
33845085
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne