Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Morzewiec, ul. Nad Stawem 1

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 400 m2
Cena
124 466,67 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-11-2018
Numer ogłoszenia
33845729
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-036 Bydgoszcz
Ulica
Wełniany Rynek 9/5
Nr telefonu
523666293
Email
bydgoszcz.akora@komornik.pl
Strona www
www.komornikskora.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14.11.2018 roku o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64A, w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej: 86-010 Koronowo, Morzewiec, ul. Nad Stawem 1, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00016456/3. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Edyty oraz Wojciecha Jakubowskich. Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, oraz budynkiem gospodarczym parterowym, niepodpiwniczonym, o łącznej powierzchni działki 1400 m2. Budynek mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 119,89 m2, na co składają się: korytarz, kuchnia, 4 pokoje, kotłownia, garderoba, łazienka, w.c.
Suma oszacowania wynosi 186 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 466,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 670,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 91 2030 0074 5078 0000 2008 5916 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Wełniany Rynek 9/5 nie później niż do 13.11.2018 roku. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
W dniu 5.11.2018 roku można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.30. W kancelarii Komornika Sądowego Damiana Skóra w Bydgoszczy przy ul. Wełniany Rynek 9/5 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania.
33845729
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne