Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości

wielkopolskie, Zalasewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rosyjska, Zalasewo, wielkopolskie
Powierzchnia
1 274 m2
Cena
184 730 zł
Numer ogłoszenia
33847970
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-020 Swarzędz
Ulica
RYNEK
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZEŃ NR 6/2018, 7/2018
na podstawie § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.07.2013r zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 z późn. zm)
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz położonych w Zalasewie.
Wyciąg
z ogłoszenia
nr
6/20187/2018
Położenie
i adres
nieruchomości
Zalasewo,
ul. Rosyjska
Zalasewo
ul. Belgijska/
Duńska
Numer
geod.
nieruchomości
550610
Powierzchnia
działki
0,1127 ha0,1274 ha
Księga
Wieczysta
PO2P/00129788/8PO2P/00113670/3
Cena
wywoławcza
netto
169 050,00
184 730,00
Podatek
VAT
23%23%
Wadium25 000,00
25 000,00 zł
Termin
wpłaty
wadium
22 listopada
2018r
22 listopada
2018r
Termin
przetargu
Kolejny
przetarg
22
data29 listopada 2018r29 listopada 2018r
godzina10:0010:45
Informacje dodatkowe:
Księga wieczysta: Księgi Wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Młyńska 1a, Poznań
Miejsce przetargu: Wszystkie przetargi odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, sala 207 oraz gabinet Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, (I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu)
Informacja o wywieszeniu i publikacji ogłoszenia: Ogłoszenia nr 6/2018, 7/2018 o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz zostały opublikowane
na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.swarzedz.eu
Dane teleadresowe: Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, tel. (061) 65-12-308 www.swarzedz.pl; http://bip.swarzedz.eu
33847970
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne