Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul. Długosza 4

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
65,1 m2
Cena
167 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-11-2018
Numer ogłoszenia
33848502
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel: 52 345 55 22, ogłasza, że: w dniu 27.11.2018 r. o godz. 12.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Bydgoszczy przy ul. Długosza 4, stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal położony jest na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, korytarz, kuchnię, łazienkę i w.c. o powierzchni użytkowej 65,10 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu: piwnica 5,90 m2. Lokal nie posiada balkonu.
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 71,00 m2.
Faktyczny program użytkowy lokalu stwierdzony podczas oględzin różni się od opisu lokalu w dziale I-O.
Oznaczenie nieruchomości KW nr BY1B/00108170/6.
Nieruchomość stanowi własność Beaty Klotz.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 71/521 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00002950/5, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00108170/6.
Suma oszacowania wynosi 223 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 300,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 83 1020 1462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167/2005, poz 1398.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl.
33848502
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne