Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Ułańskiej 21/4

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
33,96 m2
Cena
71 850 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-11-2018
Numer ogłoszenia
33849199
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-064 Bydgoszcz
Ulica
Chodkiewicza 14/5
Nr telefonu
523493213
Email
bydgoszcz8@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz-komornik.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Dziedzic
Na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.11.2018 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego położonego:
85-210 Bydgoszcz, ul. Ułańska 21/4,
dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00147400/3
Lokal usytuowany jest w budynku na osiedlu mieszkaniowym Wilczak. Mieszkanie położone jest na parterze, posiada 1 pokój, kuchnię i łazienkę z WC o łącznej powierzchni 33,96 m2. Drzwi wejściowe prowadzą do kuchni, z której jest wejście do pokoju i łazienki z WC.
Lokal posiada zabudowaną werandę, która stanowi dodatkowy pokój. Wykonana jest jako pomieszczenie tymczasowe bez stosownych pozwoleń, weranda nie jest przedmiotem wyodrębnienia - stanowi samowolę budowlaną (informacja udzielona przez Administrację Domów Miejskich).
Właścicielowi przysługuje udział 34/276 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania gruntu do 01.03.2100 r., dla której prowadzona jest księga wieczysta KW BY1B/00003020/4.
Suma oszacowania wynosi 95 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 850,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 9580,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Bydgoszczy 50 1020 1462 0000 7802 0302 3033
lub w kasie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 14/5
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W dniu 14.11.2018 r. w godz. 10.00 do 10.30 można oglądać lokal.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w kancelarii komornika
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 14/5, w godz. 9.00-14.00 (tel. 52 349 32 13) można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania, operat szacunkowy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lokalu od egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33849199
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne