Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w Skąpe, Rokitnica

lubuskie, Rokitnica, skąpe

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rokitnica, skąpe, lubuskie
Powierzchnia
4 300 m2
Cena
5 371 zł
Numer ogłoszenia
33849808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00045544/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski TEL. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-11-2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja udziału w wysokości 1/2
należącego do dłużniczki, w nieruchomości położonej: 66-213 Skąpe, Rokitnica, składającej się z dwóch nieprzylegających do siebie działek, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00045544/1.
1) godz. 9:30
udział w wysokości 1/2 w działce nr 30 o pow. 3241 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym, dwukondygnacyjnym , użytkowanym przez dłużniczkę, o powierzchni mieszkalnej 182 m2 , budynkami gospodarczymi przylegającymi do budynku mieszkalnego (101,20 m2 i 85,73 m2) oraz stodołą o pow. 284,25 m2. Ponadto na działce znajdują się dwie zadaszone wiaty. Budynek mieszkalny składa się z części parterowej ( przedpokój, korytarz, kuchnia , łazienka, wc, 3 pokoje, gabinet, pralnia) oraz z poddasza (korytarz, 2 sypialnie, wc, pokój dziecięcy). Działka podzielona jest na 3 części : część z budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi, część ze stodołą i część niezabudowana, każda oddzielona metalową bramą. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację.
suma oszacowania 208.601,00 zł,
suma wywołania 139.067,00 zł
rekojmia 20.860,00 zł
2) godz. 9:35
udział w wysokości 1/2 w działce nr 22/2 o pow. 4300 m2 nieogrodzonej i niezabudowanej, stanowiącej grunt orny klasy RIVb-0,0400 ha i RV-0,3900 ha, posiadającej dostęp do drogi publicznej - droga polna.
suma oszacowania 8.057,00 zł,
suma wywołania 5.371,00 zł
rekojmia 806,00 zł
Sumy wywołania są równe 2/3 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2215/12 i inne , albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty. Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy pomieszczeń znajdujących się na tej nieruchomości . Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika
33849808
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne