Ogłoszenie

Licytacja działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Skąpe, Rokitnica

lubuskie, Rokitnica, skąpe

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rokitnica, skąpe, lubuskie
Powierzchnia
182 m2
Cena
139 067 zł
Numer ogłoszenia
33849830
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00045544/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski TEL. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30-11-2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja udziału w wysokości 1/2
należącego do dłużnika, w nieruchomości położonej: 66-213 Skąpe, Rokitnica, składającej się z dwóch nieprzylegających do siebie działek, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00045544/1.
1) godz. 9:40
udział w wysokości 1/2 w działce nr 30 o pow. 3241 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym, dwukondygnacyjnym , użytkowanym przez dłużniczkę, o powierzchni mieszkalnej 182 m2 , budynkami gospodarczymi przylegającymi do budynku mieszkalnego (101,20 m2 i 85,73 m2) oraz stodołą o pow. 284,25 m2. Ponadto na działce znajdują się dwie zadaszone wiaty. Budynek mieszkalny składa się z części parterowej ( przedpokój, korytarz, kuchnia , łazienka, wc, 3 pokoje, gabinet, pralnia) oraz z poddasza (korytarz, 2 sypialnie, wc, pokój dziecięcy). Działka podzielona jest na 3 części : część z budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi, część ze stodołą i część niezabudowana, każda oddzielona metalową bramą. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację.
suma oszacowania 208.601,00 zł,
suma wywołania 139.067,00 zł
rekojmia 20.860,00 zł
2) godz. 9:45
udział w wysokości 1/2 w działce nr 22/2 o pow. 4300 m2 nieogrodzonej i niezabudowanej, stanowiącej grunt orny klasy RIVb-0,0400 ha i RV-0,3900 ha, posiadającej dostęp do drogi publicznej - droga polna.
suma oszacowania 8.057,00 zł,
suma wywołania 5.371,00 zł
rekojmia 806,00 zł
Sumy wywołania są równe 2/3 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2215/12 i inne , albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty. Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy pomieszczeń znajdujących się na tej nieruchomości . Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33849830
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne