Ogłoszenie

GMINA OLSZTYNEK POSIADA W SWOJEJ OFERCIE SPRZEDAŻY ATRAKCYJNĄ NIERUCHOMOŚĆ POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ

warmińsko-mazurskie, Olsztynek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Olsztynek, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
3 496 700 m2
Numer ogłoszenia
155345
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


GMINA OLSZTYNEK POSIADA W SWOJEJ OFERCIE SPRZEDAŻY ATRAKCYJNĄ NIERUCHOMOŚĆ POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ


Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek oznaczonych numerami: 17/75, 17/78, 17/80, 17/81, 17/82, 17/83 i 17/84 o łącznej powierzchni 3,4967 ha, położona w obrębie nr 1 miasta Olsztynka.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka: działki numer: 17/80, 17/83, 17/84 położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MW, działki numer: 17/75, 17/78, 17/81 położone są na terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, działka numer 17/82 położona jest na terenie zieleni parkowej oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP.
Olsztynek połączony jest z Olsztynem, Ostródą i Nidzicą drogami ekspresowymi S51 i S7. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej. Wzdłuż drogi przebiega przewód kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, przewód wodociągowy, przewód telekomunikacyjny, przewód gazowy średniego ciśnienia oraz przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.


ZAINWESTUJ W GMINIE OLSZTYNEK
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, pok. nr 16, tel. 89 519 54 85.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne