Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Wyszyńskiego 9/33

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
36,9 m2
Cena
92 175 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-11-2018
Numer ogłoszenia
33849881
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.11.2018 r. o godz. 11.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64 a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, należącego do dłużnika Bogusława Pioterka, położonego: 85-028 Bydgoszcz, ul. Wyszyńskiego 9/33, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00151639/8. Lokal mieszkalny znajduje się na VI piętrze i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki o łącznej powierzchni 36,90 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 1,06 m2.
Suma oszacowania wynosi 122 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 290,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 92 2030 0074 5109 0000 2041 5118 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 21.11.2018 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 15.11.2018 r. można oglądać nieruchomość od godz. 9.45 do godz. 10.00. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33849881
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne