Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szprotawa

lubuskie, Szprotawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szprotawa, lubuskie
Powierzchnia
987 m2
Cena
500 000 zł
Numer ogłoszenia
33851227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-300 Szprotawa
Ulica
Rynek

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu.
Burmistrz Szprotawy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szprotawa.
1. Położenie - Szprotawa obręb 2 ul. Kościuszki 28,
2. Udział 580/1000 w działce nr 493/13 pow. 0.0987 ha
3. Działka zabudowana jest lokalem nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalnym o pow. użytkowej 270,78 m2,
4. Księga wieczysta nr - ZG1G/00030404/9,
5. Cena wywoławcza - 500.000,00 zł,
6. Wadium - 90.000,00 zł,
7. Rodzaj zbycia - sprzedaż,
8. Data i miejsce przetargu - 9 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 (środa) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45 - parter boczne wejście.
Przeznaczenie działki - W oparciu o zmianę "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa", uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13 września 2013 r., uchwałą nr XLIV/327/2013, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie mieszkaniowo - usługowej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Szprotawa i wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kasie tut. Urzędu, lub na konto Urzędu Miejskiego w Szprotawie PKO BP Oddział w Szprotawie 14 1020 5402 0000 0002 0268 0403. Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 4 stycznia (piątek) 2019 roku znajdowało się na koncie Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. ( t. j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 ze zm.).
Pełną treść ogłoszenia o przetargu wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szprotawie ul. Rynek 45 pok. nr 3 tel. / 068 / 376 07 80.
33851227
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne