Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Skąpe, Ołobok

lubuskie, Skąpe, ołobok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Skąpe, ołobok, lubuskie
Powierzchnia
81,7 m2
Cena
101 250 zł
Numer ogłoszenia
33851659
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00041067/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81wew.24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30-11-2018r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika, położonej: 66-213 Skąpe, Ołobok, ul.Wojciechowskiego 46/2 składającej się z lokalu mieszkalnego usytuowanego na poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej 81,70 m2( trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc), pomieszczenia gospodarczego o pow. 45 m2 znajdującego się w tylnej części posesji, strychu o pow. 3,2 m2 oraz piwnicy 3,2 m2. Lokal mieszkalny posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, co i cw - własny piec gazowy dwufunkcyjny. Budynek w którym znajduje się licytowany lokal objęty jest ewidencją konserwatorską. Do lokalu przynależy również udział w wysokości 52/100 nieruchomości wspólnej, związany z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz częściami budynku i urządzeniami , które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu mieszkalnego. Lokal od 6 lat niezamieszkały. Dla wyżej opisanej nieruchomości
Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00041067/5.
Suma oszacowania wynosi 135.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.500,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 3928/15, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33851659
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne