Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w Łagów, Toporów

lubuskie, Łagi, toporów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łagi, toporów, lubuskie
Powierzchnia
12 800 m2
Cena
3 733 zł
Numer ogłoszenia
33851993
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Plac Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 1/4 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00024934/9 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2018r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-220 Łagów, Toporów, składającej się z działki niezabudowanej nr 63 o pow. 1,2800 ha, wykorzystywanej jako grunty rolne klasy RV 0,13 ha, RVI 0,11 ha, ŁIII 1,02 ha, W-ŁIII 0,02 ha. Dojazd drogą polną. Dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00024934/9 .
Suma oszacowania wynosi 5.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.733,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 560,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2001/16, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33851993
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne