Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Skąpe, Zawisze 11

lubuskie, Skąpe, zawisze 11

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Skąpe, zawisze 11, lubuskie
Powierzchnia
1 374 m2
Cena
39 000 zł
Numer ogłoszenia
33852714
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00020747/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2018r. o godz. 09:05 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-213 Skąpe, Zawisze 11, składającej się z działki nr 16/5 o pow. 0,1374 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej ~ 75,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym murowanym w bardzo złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, posiada przyłącza : wodociągowe miejskie, kanalizacyjne -szambo, ogrzewanie -piece kaflowe, energetyczne 230V, gazowe- brak.
Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00020747/3
Suma oszacowania wynosi 58.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.850,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 351/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33852714
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne