Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Skąpe, Zawisze 11

lubuskie, Skąpe, zawisze 11

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Skąpe, zawisze 11, lubuskie
Powierzchnia
75 m2
Cena
39 000 zł
Numer ogłoszenia
33852714
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00020747/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2018r. o godz. 09:05 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-213 Skąpe, Zawisze 11, składającej się z działki nr 16/5 o pow. 0,1374 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej ~ 75,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym murowanym w bardzo złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, posiada przyłącza : wodociągowe miejskie, kanalizacyjne -szambo, ogrzewanie -piece kaflowe, energetyczne 230V, gazowe- brak.
Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00020747/3
Suma oszacowania wynosi 58.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.850,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 351/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33852714
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne