Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Książ Śląski gmina Kożuchów

lubuskie, Książ śląski gmina kożuchów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Książ śląski gmina kożuchów, lubuskie
Powierzchnia
571 m2
Cena
6 940,5 zł
Numer ogłoszenia
33853032
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Staszica

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w egzekucji prowadzonej wobec zobowiązanych Aliny Musiał i Stanisława Musiał w dniu 21 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowej Soli ul. Staszica 1, w pokoju nr 504 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
składającej się z szesnastu działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 294/3, 258/31, 258/32, 258/33, 258/34, 258/35, 258/36, 258/37, 258/38, 258/39, 258/40, 258/58, 258/59, 258/50, 258/51 i 258/52 o łącznej powierzchni 6,1662 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00038079/4,
26/29 udziału w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 258/53 o powierzchni 0,6528 ha, przeznaczonej i użytkowanej, jako droga, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00056223/1,
położnych: Książ Śląski, gmina Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie.
Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 915.100,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 686.325,00 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 91.510,00 zł.
W przypadku braku chętnych do nabycia dwóch nieruchomości razem, nieruchomości będą sprzedawane w poniższych częściach wraz z określonym udziałem w prawie do działki nr 258/3 stanowiącej drogę wewnętrzną:
1. działka nr 294/3 o powierzchni 0,0571 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 9.254,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 6.940,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 925,40 zł,
2. działka nr 258/31 o powierzchni 0,3025 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 72.454,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 54.340,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.245,40 zł,
3. działka nr 258/32 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 73.554,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 55.165,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.355,40 zł,
4. działka nr 258/33 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 73.554,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 55.165,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.355,40 zł,
5.działka nr 258/34 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 73.554,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 55.165,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.355,40 zł,
6. działka nr 258/35 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 73.554,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 55.165,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.355,40 zł,
7. działka nr 258/36 o powierzchni 0,3129 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 74.854,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 56.140,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.485,40 zł,
8. działka nr 258/37 o powierzchni 0,3016 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 72.254,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 54.190,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.225,40 zł,
9. działka nr 258/38 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 73.554,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 55.165,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.355,40 zł,
10. działka nr 258/39 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 73.554,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 55.165,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.355,40 zł,
11. działka nr 258/40 o powierzchni 0,3029 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 72.554,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 54.415,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 7.255,40 zł,
12. działka nr 258/50 o powierzchni 0,6697 ha, wraz z udziałem 3/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 18.762,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 14.071,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 1.876,20 zł,
13. działka nr 258/51 o powierzchni 0,8224 ha, wraz z udziałem 4/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 23.315,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 17.486,25 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 2.331,50 zł,
14. działka nr 258/52 o powierzchni 1,2066 ha, wraz z udziałem 5/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 32.667,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 24.500,25 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 3.266,70 zł,
15. działka nr 258/58 o powierzchni 0,0018 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 2.854,00 zł, , cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 2.140,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 285,40 zł,
16. działka nr 258/59 o powierzchni 0,3887 ha, wraz z udziałem 2/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 94.808,00 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 71.106,00 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 9.480,80 zł.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli. Wadium można także wpłacić na rachunek tut. organu egzekucyjnego prowadzony przez NBP O/Zielona Góra nr 60 1010 1704 0034 9213 9120 1000 (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku organu egzekucyjnego przed rozpoczęciem licytacji).
33853032
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne