Ogłoszenie

Sprzedaż działki nr 1/32, położonej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań

lubuskie, Tomaszowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tomaszowo, lubuskie
Powierzchnia
40 944 m2
Cena
2 259 510 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-01-2019
Numer ogłoszenia
33853159
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
68-100 Żagań
Ulica
Armii Krajowej 9
Osoba kontaktowa
Gmina Żagań

SzczegółyDziałając na podstawie art.9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U nr 79 poz. 363), § 6 ust.4,5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. D.U z 2014 r. poz. 1490),
Wójt Gminy Żagań zamieszcza wyciąg z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości:
Lp.Oznacze-
nie
nierucho-
mości
cena
wywoła-
wcza
w zł.
wysokość
wadium
w zł
godz.
przetargu
nr
działki
pow.
w ha
Księga
wieczysta
miejscowość
Tomaszowo
1.1/285,7455ZG1G/
00046 366/5
3 173 400,00634 680,0010:00
2.1/296,4739ZG1G/
00046 367/2
3 567 000,00713 400,0010:30
3.1/303,1371ZG1G/
00046 369/6
1 722 000,00344 400,0011:00
4.1/314,3697ZG1G/
00046 368/9
2 412 030,00482 406,0011:30
5.1/324,0944ZG1G/
00046 370/6
2 259 510,00451 902,0012:00
6.1/334,5099ZG1G/
00046 371/3
2 489 274,00497 855,0013:00
7.1/347,6992ZG1G/
00046 372/0
4 33 782,00866 756,0012:30
Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 09.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9 w sali nr 3.
Ogłoszenia o przetargach wywieszone zostaną w dniu 07.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewody Lubuskiego, tut. urzędu, publikacja ogłoszeń nastąpi na stronie internetowej urzędu www.gminazagan.pl
33853159
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne