Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Soli

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa sól, lubuskie
Powierzchnia
1 648 m2
Cena
2 220 000 zł
Numer ogłoszenia
33854382
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Staszica

SzczegółyOBWIESZCZENIE
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowej Soli ul. Staszica 1, w pokoju nr 506 odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność zobowiązanej: WERSAL Sp. z o.o. z/s w Głogowie
położnej: Nowa Sól przy ul. Wrocławskiej 14, składającej się z:
1) prawa użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 roku działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 591 o łącznej powierzchni 1.648 m2,
2) prawa własności budynku przeznaczonego na cele hotelowe i gastronomiczne o łącznej powierzchni zabudowy 744 m2.
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr ZG1N/00006507/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, działka nr 591 oznaczona jest symbolem U-3.18 - tereny usług.
Wartość oszacowania wynosi 2.960.000,00 zł, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 2.220.000,00 zł.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 296.000,00 zł. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli. Wadium można także wpłacić na rachunek tut. organu egzekucyjnego prowadzony przez NBP O/Zielona Góra nr 60 1010 1704 0034 9213 9120 1000 (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku organu egzekucyjnego przed rozpoczęciem licytacji).
Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Nowej Soli
Kierownik Działu
Agnieszka Murawińska
33854382
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne