Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja działki zabudowanej położonej w miejscowości Kolsk gmina Bierzwnik

zachodniopomorskie, Kolsk gmina bierzwnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kolsk gmina bierzwnik, zachodniopomorskie
Powierzchnia
6 297 m2
Cena
159 333,33 zł
Numer ogłoszenia
33856437
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wolności

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk
(tel. 95 717 40 50) ogłasza, że dnia 18 grudnia 2018 roku o godzinie 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się
druga licytacja
prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej zabudowaną działkę nr 135/1 o powierzchni 0,2304 ha, oraz działkę niezabudowaną nr 135/2 (wspólny kompleks gruntowy) o powierzchni 0,6297 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kolsk Gmina Bierzwnik, obręb 0017 Kolsk, jednostka ewidencyjna 320201_2 Gmina Bierzwnik. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00029719/9. Nieruchomość obciążona jest prawem służebności osobistej tj. prawem dożywotniego i nieodpłatnego korzystania z całej nieruchomości na rzecz osoby uprawnionej. Działka nr 135/1 zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 137,60m2 oraz budynkami gospodarczymi: świetlicą o pow. użytkowej 46,90 m2, magazynem o pow. użytkowej 78,00 m2 i stajnią o pow. użytkowej 96,50 m2. Część niezabudowaną działki stanowi wewnętrzne podwórze utwardzone kamieniem polnym oraz teren porośnięty trawą na zapleczu budynków wraz pojedynczymi drzewkami owocowymi. Działka nr 135/2 nie jest zabudowana. Jest to teren pastwiskowy usytuowany na przedłużeniu ww. działki zabudowanej 135/1. Cały kompleks posiada własne i trwałe ogrodzenie, a granica między działkami jest wygrodzona. Teren tej działki posiada bezpośredni dostęp do jeziora. Część zabudowana nieruchomości leży w terenie, gdzie przebiega częściowe uzbrojenie techniczne: sieć energetyczna, wodociągowa, teletechniczna. Kanalizacja odprowadzona jest do zbiornika bezodpływowego. Cały kompleks posiada własne i trwałe ogrodzenie. Działka nr 135/1 od strony frontowej ogrodzona jest płotem z przęseł metalowych osadzonych na podmurówce i słupach z cegły ceramicznej. Wjazd i wejście na nieruchomość odbywa się poprzez dwuskrzydłową bramę oraz furtkę. Zaplecze działki nr 135/1 ogrodzone jest siatką stalową, która osadzona jest na słupkach osynkowanych w sokole betonowym. Wzdłuż granic działki nr 135/2 urządzone jest głównie ogrodzenie z siatki stalowej na słupach ocynkowanych w gruncie; częściowo przy jeziorze urządzony jest płot drewniany z pali drewnianych.
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy istniejące przeznaczenie określone jest zgodnie z zapisem:
"Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących mieszkalnictwu".
Suma oszacowania wynosi 239 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 900,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
33856437
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne