Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja działki zabudowanej położonej w miejscowości Kolsk gmina Bierzwnik

zachodniopomorskie, Kolsk gmina bierzwnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kolsk gmina bierzwnik, zachodniopomorskie
Powierzchnia
137,6 m2
Cena
159 333,33 zł
Numer ogłoszenia
33856437
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wolności

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk
(tel. 95 717 40 50) ogłasza, że dnia 18 grudnia 2018 roku o godzinie 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się
druga licytacja
prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej zabudowaną działkę nr 135/1 o powierzchni 0,2304 ha, oraz działkę niezabudowaną nr 135/2 (wspólny kompleks gruntowy) o powierzchni 0,6297 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kolsk Gmina Bierzwnik, obręb 0017 Kolsk, jednostka ewidencyjna 320201_2 Gmina Bierzwnik. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00029719/9. Nieruchomość obciążona jest prawem służebności osobistej tj. prawem dożywotniego i nieodpłatnego korzystania z całej nieruchomości na rzecz osoby uprawnionej. Działka nr 135/1 zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 137,60m2 oraz budynkami gospodarczymi: świetlicą o pow. użytkowej 46,90 m2, magazynem o pow. użytkowej 78,00 m2 i stajnią o pow. użytkowej 96,50 m2. Część niezabudowaną działki stanowi wewnętrzne podwórze utwardzone kamieniem polnym oraz teren porośnięty trawą na zapleczu budynków wraz pojedynczymi drzewkami owocowymi. Działka nr 135/2 nie jest zabudowana. Jest to teren pastwiskowy usytuowany na przedłużeniu ww. działki zabudowanej 135/1. Cały kompleks posiada własne i trwałe ogrodzenie, a granica między działkami jest wygrodzona. Teren tej działki posiada bezpośredni dostęp do jeziora. Część zabudowana nieruchomości leży w terenie, gdzie przebiega częściowe uzbrojenie techniczne: sieć energetyczna, wodociągowa, teletechniczna. Kanalizacja odprowadzona jest do zbiornika bezodpływowego. Cały kompleks posiada własne i trwałe ogrodzenie. Działka nr 135/1 od strony frontowej ogrodzona jest płotem z przęseł metalowych osadzonych na podmurówce i słupach z cegły ceramicznej. Wjazd i wejście na nieruchomość odbywa się poprzez dwuskrzydłową bramę oraz furtkę. Zaplecze działki nr 135/1 ogrodzone jest siatką stalową, która osadzona jest na słupkach osynkowanych w sokole betonowym. Wzdłuż granic działki nr 135/2 urządzone jest głównie ogrodzenie z siatki stalowej na słupach ocynkowanych w gruncie; częściowo przy jeziorze urządzony jest płot drewniany z pali drewnianych.
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy istniejące przeznaczenie określone jest zgodnie z zapisem:
"Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących mieszkalnictwu".
Suma oszacowania wynosi 239 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 900,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
33856437
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne