Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

podlaskie, Zabłudów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabłudów, podlaskie
Powierzchnia
16 314 m2
Cena
776 671 zł
Numer ogłoszenia
33860238
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

SzczegółyZabłudów, dnia 20 listopada 2018r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
BURMISTRZ ZABŁUDOWA
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie miasta Zabłudów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Zabłudów z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno - usługową pod zabudowę produkcyjną i usługową:
L.p.Nr
działki
Pow. w haŁączna pow. w haNr
Księgi wieczystej
Cena
wywoławcza
w zł
Wadium w zł
nettobrutto
1353/90,6801
1,6314BI1B/00003030/8
631 440,1776 671,3877 668,00
354/30,9513BI1B/00241842/35
2353/111,8819
2,6727BI1B/00003030/8
879 098,001 081 290,54108 130,00
353/130,7908
Termin i miejsce przetargu: 29 stycznia 2019r. (wtorek) godz. 11.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 , Biuletyn Informacji Publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl), zakładka "przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości" oraz strona (http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl).
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 (pokój 215), tel. 85 7188 100, 85 7188 122, 85 7188 189 wew. 39.
33860238
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne