Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

podlaskie, Zabłudów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabłudów, podlaskie
Powierzchnia
26 727 m2
Cena
1 081 290 zł
Numer ogłoszenia
33860238
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

SzczegółyZabłudów, dnia 20 listopada 2018r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
BURMISTRZ ZABŁUDOWA
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie miasta Zabłudów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Zabłudów z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno - usługową pod zabudowę produkcyjną i usługową:
L.p.Nr
działki
Pow. w haŁączna pow. w haNr
Księgi wieczystej
Cena
wywoławcza
w zł
Wadium w zł
nettobrutto
1353/90,6801
1,6314BI1B/00003030/8
631 440,1776 671,3877 668,00
354/30,9513BI1B/00241842/35
2353/111,8819
2,6727BI1B/00003030/8
879 098,001 081 290,54108 130,00
353/130,7908
Termin i miejsce przetargu: 29 stycznia 2019r. (wtorek) godz. 11.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 , Biuletyn Informacji Publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl), zakładka "przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości" oraz strona (http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl).
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 (pokój 215), tel. 85 7188 100, 85 7188 122, 85 7188 189 wew. 39.
33860238
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne