Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

kujawsko-pomorskie, Brodnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Brodnica, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
13 738 m2
Cena
521 000 zł
Numer ogłoszenia
155520
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Brodnicy
ul. Kamionka 23

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką ewidencyjną nr 68/4 o pow.1,3738 ha, położonej przy ul.Ustronie w Brodnicy, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1B/00025351/9.
Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta, w tzw. strefie przemysłowej, przy drodze asfaltowej, uzbrojonej w sieć wodno-kanalizacyjną, deszczową i elektryczną, w terenie
z przebiegającą siecią gazową. Skrajem działki przebiega napowietrzna linia elektryczna i kablowa. Na terenie działki pozostałości fundamentowe i żelbetowe. Ponadto na terenie działki znajdują się skupiska drzew.

Przeznaczenie terenu - teren oznaczony symbolem 22P/U - produkcja, składy i magazyny
(w tym usługi spedycyjne), usługi, dopuszcza się mieszkania służbowe zblokowane lub wbudowane w bryłę budynku o funkcji usługowej, handlowej czy produkcyjnej.

Cena wywoławcza - 521.000,00 zł + podatek VAT w wys.23 % - 119.830,00 zł tj. łącznie 640.830,00 zł. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 64.083,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Brodnicy, pokój 117.
Termin wpłaty wadium - 25 stycznia 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.
Burmistrz Brodnicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn,
o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zapoznać się z warunkami przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji, pokój 117, tel.(56) 4930358 lub 4930317.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Brodnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, http://www.brodnica.pl, http://bip.brodnica.pl oraz wywieszone zostało na miejskich tablicach ogłoszeń.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne