Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości.

lubuskie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulęcin, lubuskie
Cena
45 600 zł
Numer ogłoszenia
33862723
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
KILIŃSKIEGO 9

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 69-220 Ośno Lubuskie, dla którego Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00013805/4]
Suma oszacowania wynosi 45 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa, położona w miejscowości Ośno Lubuskie, przy ulicy Mickiewicza nr 9/2 w budynku mieszkalnym, dwurodzinnym parterowym z użytkowym poddaszem. Lokal o powierzchni użytkowej wynoszącej 76,00 m2składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju położonych na parterze oraz dwóch pokoi, położonych na poddaszu użytkowym . Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 5498/10000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal posiada pomieszczenie przynależne (komórka gospodarcza) o powierzchni użytkowej wynoszącej 4,00 m2, które to pomieszczenie położone jest w budynku gospodarczym, przylegającym do budynku mieszkalnego. Budynek, w którym usytuowany jest szacowany lokal, położony jest na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 707/19.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33862723
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne