Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33863808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-707 Poznań
Ulica
Libelta
Osoba kontaktowa
WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W UPADŁ

SzczegółyOBWIESZCZENIE
syndyk masy upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
a) udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ulicy Władymira, dla której Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00222704/8, działki o nr geodezyjnych 42, 43, 44 i 45 - szczegółowo opisany w złożonym do akt postępowania operacie szacunkowym z dnia 19 czerwca 2017 roku wraz z późniejszymi zmianami - za cenę nie niższą jak cena oszacowania, tj. za cenę 1.125.000,00 zł,
b) nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Skórzewie, gm. Dopiewo, powiat poznański, działki nr 209/2 i 209/6, dla której Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00071413/0, działki nr 209/2 i 209/6 - szczegółowo opisana w złożonym do akt postępowania operacie szacunkowym z dnia 25 maja 2017 roku wraz z późniejszymi zmianami - za cenę nie niższą jak cena oszacowania, tj. za cenę 348.000,00 zł,
c) prawa i obowiązki przysługujących upadłej WSKOK w spółce "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. sp. k.?z siedzibą w Poznaniu 60-321 przy ul. Bułgarskiej 14, KRS 0000598759 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki komandytowej pod firmą "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku - za cenę nie niższą jak cena oszacowania, tj. za cenę 629.245,00 zł,
d) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o.?z siedzibą w Poznaniu 60-321, przy ul. Bułgarskiej 14, KRS 0000581238 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku - za cenę nie niższą jak cena oszacowania, tj. za cenę 8.200,00 zł,
e) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON POZNAN?" sp. z o.o.?z siedziba? w Poznaniu 60-162, przy ul. Mie?dzyborskiej 27A, KRS 0000438751 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą "AIKON POZNAŃ" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku - za cenę nie niższą jak cena oszacowania, tj. za cenę 1.613.700,00 zł,
f) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON POZNAN? 1" sp. z o.o.?z siedziba? w Poznaniu 60-321, przy ul. Bułgarskiej 14, KRS 0000581295 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą "AIKON POZNAŃ 1" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku - za cenę nie niższą jak cena oszacowania, tj. za cenę 13.300,00 zł,
g) ruchomości (środki trwałe i wyposażenia) będących własnością upadłej WSKOK - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową ruchomości (środków trwałych i wyposażenia) - za ceny nie niższe jak ceny oszacowania, tj. za łączną cenę 393.386,00 zł.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "sprzedaż Wielkopolska SKOK".
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania - na konto masy upadłości: 47 9043 1038 2038 0056 6043 0003.
4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach (operatach szacunkowych).
5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.
6. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
7. Z Wyceną oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka (tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
33863808
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne