Ogłoszenie

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 12 Kunice

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Słubice, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-01-2019
Numer ogłoszenia
33867095
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
AKADEMICKA 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH

SzczegółyBurmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 12 Kunice.
lp.położenienumer
działki
powierzchniacena
nierucho-
mości
netto
księga
wieczysta
wadium
1obręb
12 Kunice
103/30,1570
ha
35.000,00 z
ł
nr GW1S/
00017719/0
4.000,00
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 12. 00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.
Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.
33867095
drukuj ogłoszenie