Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału 1/2 nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wilczej 4

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
413 m2
Cena
39 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-01-2019
Numer ogłoszenia
33868782
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
P.O.W. 21A
Nr telefonu
542312910
Email
wloclawek1@komornik.pl
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54-231-29-10, fax 54-232-03-32) ogłasza, że: dnia 24.01.2019 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku, mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20, w sali nr A 115, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
położonej:
87-800 Włocławek, Wilcza 4,
Udział 1/2 w niewydzielonej części nieruchomości położonej na działce gruntu nr 117/KM 69/ o pow. 413 m kw. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w części z poddaszem użytkowym niepodpiwniczonym, posiadającym wspólną ścianę boczną z budynkiem sąsiednim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, ulicy Wilczej. Dostęp na teren nieruchomości możliwy tylko pasem szerokości około 1,50 m pomiędzy budynkiem na opisywanej nieruchomości a działką nr 118, zatem brak jest możliwości wjazdu na teren nieruchomości pojazdem samochodowym,
dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00011821/6].
Suma oszacowania wynosi 59 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA
O. Włocławek 77 15401069 2001 8718 2692 0001.
Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,
tj. 23.01.2019 r.
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy
Km 1180/17).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33868782
drukuj ogłoszenie